Előző Köv. rész Más könyv
1Móz5,1-32
5,1 Ez Ádám nemzetségének könyve. Amikor Isten embert teremtett, Istenhez hasonlóvá alkotta.
5,2 Férfivá és nővé teremtette, megáldotta, és embernek nevezte őket teremtésük napján.
5,3 Ádám százharminc éves volt, amikor fiút nemzett, magához hasonlót, a maga képmására, és elnevezte Sétnek.
5,4 Sét születése után Ádám nyolcszáz évig élt, és még nemzett fiakat és leányokat.
5,5 Ádám teljes életkora tehát kilencszázharminc év volt, amikor meghalt.
5,6 Sét százöt éves volt, amikor Enóst nemzette.
5,7 Enós születése után Sét nyolcszázhét évig élt, és még nemzett fiakat és leányokat.
5,8 Sét teljes életkora tehát kilencszáztizenkét év volt, amikor meghalt.
5,9 Enós kilencven éves volt, amikor Kénánt nemzette.
5,10 Kénán születése után Enós nyolcszáztizenöt évig élt, és még nemzett fiakat és leányokat.
5,11 Enós teljes életkora tehát kilencszázöt év volt, amikor meghalt.
5,12 Kénán hetven éves volt, amikor Mahalalélt nemzette.
5,13 Mahalalél születése után Kénán nyolcszáznegyven évig élt, és még nemzett fiakat és leányokat.
5,14 Kénán teljes életkora tehát kilencszáztíz év volt, amikor meghalt.
5,15 Mahalalél hatvanöt éves volt, amikor Jeredet nemzette.
5,16 Jered születése után Mahalalél nyolcszázharminc évig élt, és még nemzett fiakat és leányokat.
5,17 Mahalalél teljes életkora tehát nyolcszázkilencvenöt év volt, amikor meghalt.
5,18 Jered százhatvankét éves volt, amikor Énókot nemzette.
5,19 Énók születése után Jered nyolcszáz évig élt, és még nemzett fiakat és leányokat.
5,20 Jered teljes életkora tehát kilencszázhatvankét év volt, amikor meghalt.
5,21 Énók hatvanöt éves volt, amikor Metúselahot nemzette.
5,22 Énók az Istennel járt; Metúselah születése után háromszáz évig élt, és még nemzett fiakat és leányokat.
5,23 Énók teljes életkora tehát háromszázhatvanöt év volt.
5,24 Énók az Istennel járt, és egyszer csak eltűnt, mert magához vette őt Isten.
5,25 Metúselah száznyolcvanhét éves volt, amikor Lámeket nemzette.
5,26 Lámek születése után Metúselah hétszáznyolcvankét évig élt, és még nemzett fiakat és leányokat.
5,27 Metúselah teljes életkora tehát kilencszázhatvankilenc év volt, amikor meghalt.
5,28 Lámek száznyolcvankét éves volt, amikor fiút nemzett.
5,29 Nóénak nevezte el, és ezt mondta: Ő vigasztal meg bennünket kezünk fáradságos munkájában a termőföldön, amelyet megátkozott az ÚR.
5,30 Nóé születése után Lámek ötszázkilencvenöt évig élt, és még nemzett fiakat és leányokat.
5,31 Lámek teljes életkora tehát hétszázhetvenhét év volt, amikor meghalt.
5,32 Nóé ötszáz éves volt, amikor fiakat nemzett: Sémet, Hámot és Jáfetet.

Tovább