Előző Köv. rész Más könyv
1Móz7,1-24
7,1 Akkor ezt mondta az ÚR Nóénak: Menj be egész házad népével a bárkába, mert csak téged látlak igaznak ebben a nemzedékben.
7,2 Minden tiszta állatból hetet-hetet vigyél magaddal, hímet és nőstényt. Azokból az állatokból, amelyek nem tiszták, kettőt-kettőt, hímet és nőstényt.
7,3 Az égi madarakból is hetet-hetet, hímet és nőstényt, hogy maradjon utódjuk az egész földön.
7,4 Mert hét nap múlva negyven nap és negyven éjjel tartó esőt bocsátok a földre, és eltörlök a föld színéről minden élőt, amelyet alkottam.
7,5 Nóé meg is tett mindent úgy, ahogyan az ÚR megparancsolta neki.
7,6 Nóé hatszáz éves volt, amikor özönvíz lett a földön.
7,7 Bement tehát Nóé fiaival, feleségével és fiainak feleségeivel a bárkába az özönvíz elől.
7,8 A tiszta állatok közül, de a nem tiszta állatok közül is, a madarak és mindenféle földi csúszómászók közül
7,9 kettő-kettő ment be Nóéhoz a bárkába: hím és nőstény, ahogyan megparancsolta Isten Nóénak.
7,10 A hetedik napon özönvíz lett a földön.
7,11 Nóé életének hatszázadik évében, a második hónap tizenhetedikén, fölfakadt ezen a napon a nagy mélység minden forrása, és megnyíltak az ég csatornái.
7,12 Negyven nap és negyven éjjel esett az eső a földre.
7,13 Még azon a napon bement Nóé és Nóé fiai, Sém, Hám és Jáfet, Nóé felesége és fiainak három felesége a bárkába,
7,14 és velük együtt mindenfajta élőlény, mindenféle állat és mindenféle csúszómászó, amely csak csúszik-mászik a földön, mindenfajta repdeső állat, madarak és szárnyasok.
7,15 Kettő-kettő ment be Nóéhoz a bárkába mindenféle élőlényből.
7,16 Hím és nőstény ment be minden élőből; bementek, ahogyan Isten parancsolta. Az ÚR pedig bezárta Nóé után az ajtót.
7,17 Amikor már negyven napja tartott az özönvíz a földön, annyira megnövekedett a víz, hogy elbírta a bárkát, és az fölemelkedett a földről.
7,18 A víz egyre áradt és növekedett a földön, úgyhogy a bárka a víz színén úszott.
7,19 A víz egyre erősebben áradt a földön, és elborította a legmagasabb hegyeket is az ég alatt.
7,20 Sőt tizenöt könyöknyit áradt a víz azután, hogy elborította a hegyeket.
7,21 Elpusztult minden test, amely a földön mozgott: madár, állat és vad, a földön nyüzsgő minden féreg és minden ember.
7,22 Minden meghalt, aminek az orrában élet lehelete volt, ami a szárazföldön élt.
7,23 Eltörölt Isten minden élőt, amely a föld színén volt, embert és állatot, csúszómászót és égi madarat. Mindent eltörölt a földről, csak Nóé maradt meg és azok, akik vele voltak a bárkában.
7,24 A víz százötven napig áradt a földön.

Tovább