Előző vers
Köv. könyv Más könyv
2Jn1,11-13
1,11 mert aki köszönti, közösséget vállal annak gonosz cselekedeteivel.
1,12 Sok írnivalóm van néktek, de nem akartam papíron és tintával írni; remélem azonban, hogy eljutok hozzátok, és személyesen beszélhetünk, hogy örömünk teljes legyen.
1,13 Köszöntenek téged a te kiválasztott nőtestvéred gyermekei.
Köv. könyv Más könyv