Előző vers
Köv. könyv Más könyv
2Jn1,9-13
1,9 Aki túllép ezen, és nem marad meg a Krisztus tanításában, abban nincs benne Isten; aki megmarad a tanításban, abban benne van az Atya is, meg a Fiú is.
1,10 Ha valaki hozzátok érkezik, és nem ezt a tanítást viszi, ne fogadjátok be a házatokba, és ne köszöntsétek,
1,11 mert aki köszönti, közösséget vállal annak gonosz cselekedeteivel.
1,12 Sok írnivalóm van néktek, de nem akartam papíron és tintával írni; remélem azonban, hogy eljutok hozzátok, és személyesen beszélhetünk, hogy örömünk teljes legyen.
1,13 Köszöntenek téged a te kiválasztott nőtestvéred gyermekei.
Köv. könyv Más könyv