Előző Köv. rész Más könyv
Ám5,1-27
5,1 Halljátok meg ezt az igét! Siratóéneket mondok rólatok, Izráel háza!
5,2 Elesett, nem kel fel többé a szűz Izráel! Ott hever földjén, nincs, ki fölemelje.
5,3 Ezt mondja az én Uram, az ÚR: Ha egy városból ezren vonulnak ki, csak százan maradnak meg; ha százan vonulnak ki, csak tízen maradnak meg Izráel házának.
5,4 Ezt mondja az ÚR Izráel házának: Engem keressetek, és éltek!
5,5 Ne keressétek fel Bételt, ne járjatok Gilgálba, Beérsebába se menjetek! Mert Gilgál fogságba jut, Bétel pedig megsemmisül.
5,6 Az URat keressétek, akkor élni fogtok, különben rátör József házára, mint a tűz, amely megemészti olthatatlanul Bétel miatt.
5,7 Mert méreggé teszitek a törvényt, és az igazságot földre tiporjátok.
5,8 Ő alkotta a Fiastyúkot és a Kaszás-csillagot. Ő változtatja reggelre a homályt, és sötét éjszakává a nappalt. Szól a tenger vizének, és kiönti azt a szárazföldre: az ÚR az ő neve.
5,9 Pusztulással sújtja az erőseket, és pusztulást hoz az erődökre.
5,10 Gyűlölik azt, aki dorgálni mer a kapuban, és utálják, aki megmondja az igazat.
5,11 Mivel ti kihasználjátok a nincstelent, és gabonaadót szedtek tőle, ezért bár faragott kőből építettetek házakat, nem fogtok bennük lakni, bár gyönyörű szőlőket ültettetek, nem isszátok azok borát.
5,12 Tudom, hogy milyen sok a bűnötök, és mily nagyok vétkeitek: sanyargatjátok az igazat, elfogadjátok a megvesztegetést, elnyomjátok a szegényeket a kapuban.
5,13 Ezért hallgat most az okos, mert gonosz idő ez!
5,14 A jóra törekedjetek, ne a rosszra, akkor életben maradtok, és veletek lesz az ÚR, a Seregek Istene - ahogy mondogatjátok.
5,15 Gyűlöljétek a rosszat, szeressétek a jót, szerezzetek érvényt a törvénynek a kapuban! Talán megkegyelmez József maradékának az ÚR, a Seregek Istene.
5,16 Ezért így szól az ÚR, a Seregek Istene, az én Uram: Minden téren sírni fognak, minden utcán jajgatnak. A mezei munkást gyászolni hívják, és a halottsiratókat jajveszékelni.
5,17 Minden szőlőben sírni fognak, ha átvonulok közöttetek - mondja az ÚR.
5,18 Jaj azoknak, akik az ÚR napját kívánják! Minek nektek az ÚR napja? Sötét lesz az, nem világos!
5,19 Olyan lesz, mint mikor valaki oroszlán elől fut, és medve támad rá, vagy bemegy a házba, kezével a falhoz támaszkodik, és kígyó marja meg.
5,20 Bizony, sötét lesz az ÚR napja, nem világos, vaksötét lesz, fénysugár nélkül!
5,21 Gyűlölöm, megvetem ünnepeiteket, ünnepségeiteket ki nem állhatom!
5,22 Ha égőáldozatot mutattok be nekem, vagy ételáldozatot, nem gyönyörködöm bennük. Rá se tekintek a békeáldozatra, melyet hízlalt állatokból mutattok be!
5,23 Távozzatok előlem hangos éneklésetekkel, hallani sem akarom lantpengetésteket!
5,24 Áradjon a törvény, mint a víz, és az igazság, mint a bővizű patak!
5,25 Véresáldozatot és ételáldozatot úgy hoztatok-e nekem a pusztában negyven éven át, Izráel háza,
5,26 hogy közben hordoztátok királyotokat, Szikkútot, és Kijjúnt, csillagistenetek képmását, amelyeket ti készítettetek?!
5,27 Ezért fogságba küldelek titeket Damaszkuszon túlra - mondja az ÚR, akinek Seregek Istene a neve.

Tovább