Előző rész Köv. könyv Más könyv
Eszt10,1-3
10,1 Ahasvérós király adót vetett ki a szárazföldön és a tenger szigetein.
10,2 Minden nevezetes hőstette és Mordokaj nagyságának a leírása, akit kitüntetett a király, meg van írva a méd és a perzsa királyok történetének a könyvében.
10,3 Mert a zsidó Mordokaj második ember volt Ahasvérós király után, tekintélyes volt a zsidók között, és igen kedvelték honfitársai, mert népe javát kereste, és egész nemzetségének a békéjén tevékenykedett.
Köv. könyv Más könyv