Előző Köv. rész Más könyv
Hós6,1-11
6,1 Jöjjetek, térjünk meg az ÚRhoz, mert ő megsebez, de meg is gyógyít, megver, de be is kötöz bennünket.
6,2 Két nap múltán életre kelt, harmadnapra föltámaszt bennünket, és élünk majd előtte.
6,3 Ismerjük hát meg, törekedjünk megismerni az URat! Eljövetele biztos, mint a hajnalhasadás, eljön hozzánk, mint az őszi eső, mint a tavaszi eső, mely megáztatja a földet.
6,4 Mit csináljak veled, Efraim? Mit csináljak veled, Júda? Hűségetek csak olyan, mint a reggeli felhő, vagy mint a korán tűnő harmat.
6,5 Ezért a próféták által ostoroztam őket, beszédeimmel gyilkoltam őket: ítéletem napvilágra jön.
6,6 Mert szeretetet kívánok, és nem áldozatot, Isten ismeretét, és nem égőáldozatokat.
6,7 De ők megszegték a szövetséget Ádámban, hűtlenné lettek ott hozzám.
6,8 Gileád a gonosztevők városa, vérrel van bemocskolva.
6,9 A papok testülete olyan, mint az emberekre leselkedő rablóbanda: gyilkolnak a sikemi úton, galádságokat követnek el.
6,10 Szörnyű dolgokat láttam Izráel házában! Ott paráználkodik Efraim, tisztátalanná lett Izráel.
6,11 Júda, számodra is eljön az aratás, amikor fordítok népem sorsán.

Tovább