Előző vers
Előző Köv. rész Más könyv
Hós6,6-11
6,6 Mert szeretetet kívánok, és nem áldozatot, Isten ismeretét, és nem égőáldozatokat.
6,7 De ők megszegték a szövetséget Ádámban, hűtlenné lettek ott hozzám.
6,8 Gileád a gonosztevők városa, vérrel van bemocskolva.
6,9 A papok testülete olyan, mint az emberekre leselkedő rablóbanda: gyilkolnak a sikemi úton, galádságokat követnek el.
6,10 Szörnyű dolgokat láttam Izráel házában! Ott paráználkodik Efraim, tisztátalanná lett Izráel.
6,11 Júda, számodra is eljön az aratás, amikor fordítok népem sorsán.

Tovább