Előző Köv. rész Más könyv
Hós8,1-14
8,1 Kürtöt a szádhoz! Sasként tör az ellenség az ÚR házára! Mert megszegték szövetségemet, ellene szegültek utasításaimnak.
8,2 Kiált majd hozzám Izráel: Istenem! Mi ismerünk téged!
8,3 Elvetette Izráel a jót, ellenség üldözi majd!
8,4 Királyt választottak, de nélkülem, és vezért, akit nem ismerek el. Ezüstjükből és aranyukból bálványokat készítettek, de csak romlásukra.
8,5 Félredobom borjúdat, Samária! Haragra gyulladtam miatta. Nem maradhat ez soká büntetés nélkül!
8,6 Izráelből való ez, mesterember csinálta, nem Isten ez. Bizony, ízzé-porrá törik Samária borjúja!
8,7 Ha szelet vetnek, vihart aratnak. A gabona nem hoz kalászt, nem lesz belőle liszt, vagy ha lesz is, idegenek emésztik föl.
8,8 Elpusztítják Izráelt! Olyan a népek között, mint egy értéktelen tárgy.
8,9 Hiszen ők Asszíriába jártak, mint a kóborló vadszamár; Efraim szeretőket bérelt.
8,10 Ha bért fizetnek is a népeknek, én majd összegyűjtöm őket. Kis időre megszabadulnak a fejedelmek királyának terhétől.
8,11 Sok oltárt épített Efraim vétkesen: ezek az oltárok vitték őt vétekbe.
8,12 Előírhatok nekik ezernyi törvényt, azt gondolják, nem tartozik rájuk.
8,13 Szeretik a véresáldozatot, bemutatják az áldozati húst, azután megeszik, de nem is fogadja tőlük kedvesen az ÚR. Nem feledkezik meg bűnükről, megbünteti őket vétkeik miatt: vissza fognak térni Egyiptomba.
8,14 Izráel elfelejtette alkotóját, palotákat épített. Júda pedig sok erős várost épített. De tüzet bocsátok városaira, és megemészti palotáit.

Tovább