Előző Köv. rész Más könyv
Jób40,1-32
40,1 Szólott az ÚR, és ezt mondta Jóbnak:
40,2 Mit perlekedik a Mindenhatóval az akadékoskodó? Aki Istennel akar vitatkozni, feleljen neki!
40,3 Jób pedig felelt, és ezt mondta az ÚRnak:
40,4 Bizony, könnyelmű voltam! Mit felelhetnék neked? Kezemet a számra teszem.
40,5 Egyszer beszéltem, de ezután nem szólok, vagy ha kétszer: többé nem teszem.
40,6 Az ÚR válaszolt Jóbnak a viharból, és mondta:
40,7 Övezd csak föl derekadat férfiasan! Én kérdezlek, te meg oktass engem!
40,8 Semmivé akarod tenni az én igazságomat? Bűnösnek mondasz engem, hogy te lehess igaz?
40,9 Van-e olyan karod, mint az Istennek? Tudsz-e olyan hangon mennydörögni, mint ő?
40,10 Ékesítsd föl magad fenséggel és méltósággal, öltözz ékességbe és pompába!
40,11 Öntsd ki dühös haragodat, láss meg minden gőgöst, és alázd meg!
40,12 Láss meg minden gőgöst, és igázd le, tipord el a bűnösöket, ahol csak vannak!
40,13 Ásd el valamennyit a föld alá, zárd el őket rejtett helyre!
40,14 Akkor még én is dícsérlek téged, mert megsegített a jobbod.
40,15 Nézd csak a vízilovat! Én teremtettem, mint téged. Füvet eszik, mint a szarvasmarha.
40,16 Nézd, milyen erős a dereka, milyen kemények testén az izmok!
40,17 Merev a farka, mint a cédrus, combjának inai egymásba fonódnak.
40,18 Csontjai, mint az érccsövek, lábszárai, mint a vasrudak.
40,19 Isten remekműve ez! Fegyverrel is ellátta alkotója,
40,20 mégis a hegyek adják meg táplálékát; mellette játszadozik a mező minden vada.
40,21 Lótuszbokrok alatt hever, nádas és mocsaras rejtekhelyen.
40,22 Lótuszbokrok árnyéka borul rá, körülveszik a parti füzek.
40,23 Ha árad is a folyó, nem nyugtalankodik: biztonságban van, még ha szájáig ér is a Jordán.
40,24 El lehet-e fogni szemtől szembe, lehet-e karikát tenni az orrába?
40,25 Ki tudod-e fogni horoggal a krokodilt, le tudod-e szorítani a nyelvét kötéllel?
40,26 Tudsz-e kákát húzni az orrába, át tudod-e fúrni kampóval az állát?
40,27 Fog-e sokat könyörögni neked, vagy beszél-e hozzád szelíden?
40,28 Köt-e veled szövetséget, hogy fogadd fel állandó szolgádnak?
40,29 Játszadozhatsz-e vele, mint a madárral, és megkötözheted-e leánykáid kedvéért?
40,30 Alkudozhatnak-e rajta a cimborák, osztozkodhatnak-e rajta a kereskedők?
40,31 Teletűzdelheted-e nyársakkal a bőrét, és halászószigonnyal a fejét?
40,32 Nyúlj csak hozzá, majd nem gondolsz többé a harcra!

Tovább