Következő rész Más könyv
Náh1,1-14
1,1 Fenyegető jövendölés Ninivéről. Az elkósi Náhum látomásának könyve.
1,2 Indulatos és bosszúálló Isten az ÚR, bosszúálló az ÚR és haragvó. Bosszút áll ellenfelein az ÚR, és haragtartó ellenségeivel szemben.
1,3 Türelmes az ÚR, de nagy a hatalma; nem hagy az ÚR büntetés nélkül. Förgetegben és forgószélben visz az útja, felhő a lépteinek pora.
1,4 Megdorgálja a tengert, és kiszárítja, a folyamokat mind kiapasztja. Elhervad a Básán meg a Karmel, a Libánon virágai is elhervadnak.
1,5 A hegyek megrendülnek előtte, és a halmok remegnek. Tekintetétől megindul a föld, a földkerekség és minden lakója.
1,6 Ha megharagszik, ki állhat meg előtte, izzó haragjának ki állhat ellene? Lángoló haragja árad, mint a tűz, még a sziklák is szétporladnak tőle.
1,7 Jó az ÚR! Menedék a nyomorúság idején, gondja van a hozzá folyamodókra.
1,8 De elsöprő áradattal vet véget ellenfeleinek, ellenségeit sötétség üldözi.
1,9 Mit terveztek ti az ÚR ellen? Ha ő véget vet valaminek, nem lesz szükség még egy csapásra!
1,10 Összefonódhatnak élősövénnyé, átitatódhatnak italuktól, akkor is megégnek, mint az egészen száraz tarló.
1,11 Belőled indultak útnak, akik gonoszat terveztek az ÚR ellen, pusztító szándékkal.
1,12 Így szól az ÚR: Ha teljes erőben és oly sokan vannak is, levágják őket, és elmúlnak. Megaláztalak ugyan, de többé nem alázlak meg.
1,13 Most összetöröm a rád nehezedő igát, és köteleidet leszaggatom.
1,14 Rólad, Ninive, ezt parancsolta az ÚR: Neved nem marad fenn többé, isteneid házából kiirtom a faragott és öntött bálványokat, megásom sírodat, mert átkozott vagy!

Tovább