Előző vers
Előző Köv. rész Más könyv
Neh4,17
4,17 Sem én, sem rokonaim, sem legényeim, sem az őrszemélyzet, amely engem kísért, nem vetettük le ruhánkat; még a vízhez is mindenki kopjával ment.

Tovább