Igehelyek (8)

Kezd: Vég:

1Móz13,11 Lót tehát a Jordán egész környékét választotta magának, és elindult Lót kelet felé. Így váltak el egymástól.
1Móz13,12 Abrám Kánaán földjén lakott, Lót pedig a Jordán környékén levő városokban telepedett le, és egészen Sodomáig sátorozott.
1Móz13,13 A sodomai férfiak pedig igen romlottak és vétkesek voltak az ÚR előtt.
1Móz13,14 Az ÚR ezt mondta Abrámnak azután, hogy Lót elvált tőle: Emeld föl tekintetedet, és nézz szét arról a helyről, ahol vagy, északra, délre, keletre és nyugatra.
1Móz13,15 Azt az egész földet, amelyet látsz, neked és a te utódaidnak adom örökre.
1Móz13,16 Hasonlóvá teszem utódaidat a föld porához: aki meg tudja számolni a föld porát, az tudja megszámolni a te utódaidat is.
1Móz13,17 Indulj, járd be ezt a földet széltében-hosszában, mert neked adom.
1Móz13,18 Így vonult tovább Abrám a sátraival, és letelepedett Mamré tölgyesében, amely Hebrónban van. Ott is épített oltárt az ÚRnak.
Vissza
Másik könyv