Igehelyek (6)

Kezd: Vég:

Hós6,6 Mert szeretetet kívánok, és nem áldozatot, Isten ismeretét, és nem égőáldozatokat.
Hós6,7 De ők megszegték a szövetséget Ádámban, hűtlenné lettek ott hozzám.
Hós6,8 Gileád a gonosztevők városa, vérrel van bemocskolva.
Hós6,9 A papok testülete olyan, mint az emberekre leselkedő rablóbanda: gyilkolnak a sikemi úton, galádságokat követnek el.
Hós6,10 Szörnyű dolgokat láttam Izráel házában! Ott paráználkodik Efraim, tisztátalanná lett Izráel.
Hós6,11 Júda, számodra is eljön az aratás, amikor fordítok népem sorsán.
Vissza
Másik könyv