Előző Köv. rész Más könyv
1Krón8,1-40
8,1 Benjámin nemzette elsőszülöttjeként Belát, másodikként Asbélt, harmadikként Ahrahot,
8,2 negyedikként Nóhát, ötödikként pedig Ráfát.
8,3 Bela fiai voltak Addár, Gérá és Abihúd,
8,4 Abisúa, Naamán és Ahóah,
8,5 Gérá, Sefúfán és Húrám.
8,6 Ezek voltak Éhúd fiai, Geba lakóinak a családfői, de áttelepítették őket Mánáhatba:
8,7 Naamán, Ahijjá és Gérá. Ő telepítette át őket, és ő nemzette Uzzát meg Ahihúdot.
8,8 Saharaim Móáb mezején nemzett fiakat, miután elbocsátotta feleségeit, Húsimot és Baarát;
8,9 Hódessel, a feleségével nemzette Jóbábot, Cibját, Mésát és Malkámot.
8,10 Jeúcot, Szokját és Mirmát. Ezek a fiai családfők voltak.
8,11 Húsimmal nemzette Abitúbot és Elpaalt.
8,12 Elpaal fiai Éber, Misám és Semed voltak. Ő építette Ónót, Lódot és falvait.
8,13 Beríá és Sema, Ajjálón lakóinak a családfői kergették el Gát lakosait.
8,14 Ahjó, Sásák és Jerémót,
8,15 Zebadjá, Arád és Eder,
8,16 Míkáél, Jispá és Jóhá voltak Beríá fiai.
8,17 Zebadjá, Mesullám, Hizki és Heber,
8,18 Jismeraj, Jizlíá és Jóbáb voltak Elpaal fiai.
8,19 Jákim, Zikri és Zabdi,
8,20 Eliénaj, Cilletaj és Eliél,
8,21 Adájá, Berájá és Simrát voltak Simei fiai.
8,22 Jispán, Éber és Eliél,
8,23 Abdón, Zikri és Hánán,
8,24 Hananjá, Élám és Antótijjá,
8,25 Jifdejá és Penúél voltak Sásák fiai.
8,26 Samseraj, Seharjá és Ataljá,
8,27 Jaaresjá, Élijjá és Zikri voltak Jeróhám fiai.
8,28 Ezek a családfők, akik származásuk szerint főemberek voltak, Jeruzsálemben laktak.
8,29 Gibeónban lakott Jeiél, Gibeón atyja. Feleségének Maaká volt a neve.
8,30 Elsőszülött fia Abdón volt, azután Cúr, Kís, Baal és Nádáb,
8,31 Gedór, Ahjó és Zeker.
8,32 Miklót nemzette Simát. Testvéreik mellett ezek is Jeruzsálemben laktak, rokonságukkal együtt.
8,33 Nér nemzette Kíst, Kís nemzette Sault, Saul nemzette Jónátánt, Malkisúát Abinádábot és Esbaalt.
8,34 Jónátán fia Meribbaal volt, és Meribbaal nemzette Míkát.
8,35 Míká fiai Pítón, Melek, Taréa és Áház voltak.
8,36 Áház nemzette Jehóaddát, Jehóaddá nemzette Álemetet, Azmávetet és Zimrit, Zimri nemzette Mócát,
8,37 Mócá nemzette Binát. Ennek a fia volt Refájá, ennek a fia Elászá, és ennek a fia Ácél.
8,38 Ácélnak hat fia volt, név szerint ezek: Azrikám, Bókerú, Jismáél, Searjá, Óbadjá és Hánán. Mindezek Ácél fiai voltak.
8,39 Testvérének, Éseknek a fiai voltak: Úlám volt az elsőszülött, Jeús a második és Elifelet a harmadik.
8,40 Úlám fiai kiváló vitézek és íjászok voltak. Gyermekeik és unokáik százötvenre szaporodtak. Mindezek Benjámin fiai voltak.

Tovább