Következő rész Más könyv
4Móz1,1-54
1,1 Így beszélt az ÚR Mózeshez a Sínai-pusztában, a kijelentés sátrában, a második év második hónapjának elsején azután, hogy kijöttek Egyiptomból:
1,2 Vegyétek névjegyzékbe fejenként Izráel fiainak egész közösségét, nemzetségenként és nagycsaládonként egytől egyig minden férfit,
1,3 húszévestől fölfelé minden hadkötelest Izráelben! Vegyétek őket számba seregenként, te és Áron!
1,4 Legyen segítségetekre törzsenként egy-egy férfi, mindegyik egy nagycsalád feje legyen.
1,5 Ez a neve azoknak a férfiaknak, akik segíteni fognak nektek: Rúbenből Elicúr, Sedéúr fia,
1,6 Simeonból Selumiél, Cúrisaddaj fia,
1,7 Júdából Nahsón, Ammínádáb fia,
1,8 Issakárból Netanél, Cúár fia,
1,9 Zebulonból Eliáb, Hélón fia.
1,10 József fiai közül: Efraimból Elisámá, Ammihúd fia, Manasséból pedig Gamliél, Pedácúr fia,
1,11 Benjáminból Abídán, Gideóni fia,
1,12 Dánból Ahiezer, Ammisaddaj fia,
1,13 Ásérból Pagiél, Okrán fia,
1,14 Gádból Eljászáf, Deúél fia,
1,15 Naftáliból Ahira, Énán fia.
1,16 Ezek a közösség képviselői, az ősi törzsek fejedelmei, Izráel nemzetségfői.
1,17 Maga mellé vette azért Mózes és Áron ezeket a név szerint kijelölt férfiakat,
1,18 és összegyűjtötték az egész közösséget a második hónap elsején. Azok pedig bejegyeztették magukat a névjegyzékbe nemzetségenként és nagycsaládonként, húszévestől fölfelé egytől egyig.
1,19 Úgy vették őket számba a Sínai-pusztában, ahogyan az ÚR megparancsolta Mózesnek.
1,20 Rúbennek, Izráel elsőszülöttének a fiai, azok leszármazottai nemzetségenként és nagycsaládonként, névjegyzékbe véve egytől egyig minden férfi, húszévestől fölfelé minden hadköteles,
1,21 akiket számba vettek Rúben törzséből, negyvenhatezer-ötszázan voltak.
1,22 Simeon fiainak a leszármazottai nemzetségenként és nagycsaládonként, akiket számba vettek, névjegyzékbe véve egytől egyig minden férfi, húszévestől fölfelé minden hadköteles,
1,23 akiket számba vettek Simeon törzséből, ötvenkilencezer-háromszázan voltak.
1,24 Gád fiainak a leszármazottai, nemzetségenként és nagycsaládonként névjegyzékbe véve, húszévestől fölfelé minden hadköteles,
1,25 akiket számba vettek Gád törzséből, negyvenötezer-hatszázötvenen voltak.
1,26 Júda fiainak a leszármazottai, nemzetségenként és nagycsaládonként névjegyzékbe véve, húszévestől fölfelé minden hadköteles,
1,27 akiket számba vettek Júda törzséből, hetvennégyezer-hatszázan voltak.
1,28 Issakár fiainak a leszármazottai, nemzetségenként és nagycsaládonként névjegyzékbe véve, húszévestől fölfelé minden hadköteles,
1,29 akiket számba vettek Issakár törzséből, ötvennégyezer-négyszázan voltak.
1,30 Zebulon fiainak a leszármazottai, nemzetségenként és nagycsaládonként névjegyzékbe véve, húszévestől fölfelé minden hadköteles,
1,31 akiket számba vettek Zebulon törzséből, ötvenhétezer-négyszázan voltak.
1,32 József fiai közül Efraim fiainak a leszármazottai nemzetségenként és nagycsaládonként névjegyzékbe véve, húszévestől fölfelé minden hadköteles,
1,33 akiket számba vettek Efraim törzséből, negyvenezer-ötszázan voltak.
1,34 Manassé fiainak a leszármazottai pedig, nemzetségenként és nagycsaládonként névjegyzékbe véve, húszévestől fölfelé minden hadköteles,
1,35 akiket számba vettek Manassé törzséből, harminckétezer-kétszázan voltak.
1,36 Benjámin fiainak a leszármazottai, nemzetségenként és nagycsaládonként névjegyzékbe véve, húszévestől fölfelé minden hadköteles,
1,37 akiket számba vettek Benjámin törzséből, harmincötezer-négyszázan voltak.
1,38 Dán fiainak a leszármazottai, nemzetségenként és nagycsaládonként névjegyzékbe véve, húszévestől fölfelé minden hadköteles,
1,39 akiket számba vettek Dán törzséből, hatvankétezer-hétszázan voltak.
1,40 Ásér fiainak a leszármazottai, nemzetségenként és nagycsaládonként névjegyzékbe véve, húszévestől fölfelé minden hadköteles,
1,41 akiket számba vettek Ásér törzséből, negyvenezer-ötszázan voltak.
1,42 Naftáli fiainak a leszármazottai, nemzetségenként és nagycsaládonként névjegyzékbe véve, húszévestől fölfelé minden hadköteles,
1,43 akiket számba vettek Naftáli törzséből, ötvenháromezer-négyszázan voltak.
1,44 Ezeket vették számba. Mózes és Áron vette számba őket, meg Izráel tizenkét fejedelme, mindegyik egy-egy nagy család képviseletében.
1,45 Mindazok, akiket számba vettek Izráel fiai közül nagycsaládonként húszévestől fölfelé, mindazok, akik hadkötelesek voltak Izráelben,
1,46 akiket számba vettek, összesen hatszázháromezer-ötszázötvenen voltak.
1,47 De a léviták ősi törzséből származókat nem vették számba közöttük.
1,48 Így beszélt az ÚR Mózeshez:
1,49 Csak Lévi törzsét ne vedd számba, és ne sorold őket Izráel fiai közé,
1,50 hanem tedd a lévitákat a bizonyság hajlékának és az ahhoz tartozó egész fölszerelésnek a felügyelőivé. Ők vigyék a hajlékot és annak egész fölszerelését, ott szolgáljanak, és táborozzanak a hajlék körül.
1,51 Amikor elindul a hajlék, a léviták bontsák le azt, amikor pedig letáborozik a hajlék, a léviták állítsák föl. Ha illetéktelen közeledik hozzá, meg kell halnia.
1,52 Izráel fiai mindnyájan a maguk táborában táborozzanak, mindenki a maga seregének a hadijelvénye körül.
1,53 De a léviták a bizonyság hajléka körül táborozzanak, hogy ne törjön ki haragom Izráel fiainak a közössége ellen. A léviták végezzék a tennivalókat a bizonyság hajlékánál.
1,54 Egészen így cselekedtek tehát Izráel fiai. Mindent úgy cselekedtek, ahogyan megparancsolta az ÚR Mózesnek.

Tovább